Nyhetsarkiv

Sinus tar det nya norska vägreferenssystemet i bruk

27 januari 2020

I och med kommun- och regionsreformen som trädde i kraft första januari 2020, införde Statens vegvesen ett helt nytt referenssystem i den nationella vägdatabasen (NVDB).

Den kommun- och regionsreform som låg till grund för en sammanslagning av län och kommuner resulterade i att det gamla referenssystemet med sektioner (HP) definerade i meter inte längre räckte till. Statens vegvesen har därför utarbetat ett helt nytt vägreferenssystem med nya begrepp som sträckning, delsträckning, sidoanläggningar och korsningar med mera. Den nya referenssystemet är inte knutet till geografiska gränser och kommer därför på bättre sätt kunna hantera framtida sammanslagningar av län eller kommuner. 

SINUS infra använder sig numera av det nya referenssystemet via version 3 av NVDBs API. Systemet vegvisaren är sedan tidigare redan anpassat för det nya referenssystemet.

Läs mer