Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

21 juni 2023

Nu har vi släppt TNE Version 3.11. TNE Editor har fått utökad funktionalitet för att arbeta med underlagsfiler, vilket förenklar och effektiviserar redigering av järnvägs- och vägrelaterade data.

Allt fler kommuner i Sverige väljer att använda TNE och TNE Editor. På den kommunala marknaden samarbetar Triona med Sokigo. I version TNE 3.11 har ytterligare funktionalitet tillförts som gör att kommunerna på ett enklare och effektivare sätt kan leverera uppdateringar av data till Svenska NVDB (nationell vägdatabas för statligt, kommunalt och skogligt vägnät). TNE Editor har bland annat stöd för uppdatering av svenska NVDB företeelser och automatisk incheckning av leveranser till svenska NVDB.

I version 3.11 har dessutom stödet för att arbeta med redigeringsunderlag i TNE Editor utökats. Det går nu att använda dessa underlag för att skapa nya projekt, skapa fler länkar och företeelser i ett kommando samt rätta geometrin för länkar.

Som vi tidigare har meddelat pågår ett arbete på Trafikverket med att byta ut den tekniska plattformen för NVDB. Trafikverket har valt TNE som plattform i den nya tekniska lösningen för NVDB med TNE Editor som ajourhållningsverktyg. Den nya tekniska lösningen på Trafikverket kommer vara på plats under hösten 2023.

TNE-produkten är en kraftfull, öppen och konfigurerbar plattform som skapar värde hos olika kunder, oavsett om man väljer en egen lokal installation eller att nyttja vår molntjänst. Integration med SINUS och TNE Editor ger nya, spännande möjligheter till en ökad användning av TNE hos bland annat kommuner, exempelvis i samband med datafångst.

Läs mer