Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

12 oktober 2020

I mitten av september släpptes TNE version 3.7 och i samband med detta erbjuder vi nu även möjligheten att nyttja TNE som en molntjänst. Vidare har vi i denna version bl.a. förbättrat stödet för hantering av information om anläggningstillgångar (AIM) och synkning av data i lokala databasmiljöer.

TNE produkten har nu ett kraftfullt och förbättrat stöd för import och hantering av information om objekt (företeelser) i en infrastrukturanläggning som möjliggör en effektiv hantering av anläggningsinformation (AIM).

Vi har vidare infört utökad funktionalitet och förbättrat prestanda i våra gränssnitt i flera avseenden. Möjligheterna till flexibel konfiguration och schemaläggning av olika typer av bearbetningar har också förbättrats.

Funktionaliteten för att utbyta data mellan organisationer med stöd av OpenTNF har förbättrats. Lösningen kommer att användas för att nå ett mer effektivt datautbyte mellan Lantmäteriverket och Trafikverket i Sverige.

Slutligen är TNE nu möjlig att använda som en molntjänst, vilket gör att du som kund inte behöver hantera din egna produktionsmiljö för TNE. I samband med detta har vi också gjort förbättringar av vår tjänst för synkning av uppdateringar till lokala databasmiljöer vilket göra att man kan kombinera användningen av TNE som en molntjänst med lokala distribuerade lösningar nära verksamheter. Detta möjliggör bl.a. en ökad användning av TNE hos kommuner och tillämpning av s.k. ”edge computing”.

Läs mer