Nyhetsarkiv

Vi hjälper Trafikverket i utvecklingen av järnvägsområdet

20 september 2016

Triona fortsätter att medverka med seniora konsulter i utredningar och projekt för olika former av verksamhetsutveckling, bl.a. inom järnvägsområdet. Senaste uppdraget som Triona fått av Trafikverket handlar bland annat om att etablera en målbild för framtidens anläggningsövervakning samt ett fortsatt i arbete om anläggningens livscykelkostnader. Vi är med och skapar framtidens smarta transportinfrastruktur.

Sedan tidigare har Triona uppdrag för flertalet av Trafikverkets verksamhetsområden inom framtidsinriktade frågor, som t.ex. för järnvägen innebär projektledning för kravställning för höghastighetsbanor, utveckling av arbetssättet inom signalteknik, hantering av geografiska data samt underlag för val av IT-systemstöd i verksamheten.

Transporter via järnväg ökar i betydelse hos Trionas kunder, bl.a. beställare av transporter som nyttjas Trionas molntjänst Lasset. Därför känns det extra bra att få bistå Trafikverket i utvecklingen av järnvägsområdet.