Nyhetsarkiv

Eriwood väljer Timber by Pinja

3 november 2022

Eriwood i Värnamo har valt Timber by Pinja från Triona som sitt nya affärssystem.

Eriwood, ett anrikt trähandelsföretag i Värnamo har valt Timber by Pinja som sitt nästa affärssystem. Eriwood hanterar totalt ca 160 000 m3 sågad trävara per år.

Eriwood har noga utvärderat alternativen för nytt systemstöd på marknaden och efter en konstruktiv process föll valet på Timber by Pinja från Triona.

Eriwood med anor från 1925 består av de två bolagen Eriwood Åhlander AB och Eriwood Petersson AB. Åhlander jobbar med flera underleverantörer och säljer vidareförädlade träprodukter. Petersson är specialiserad på tradingverksamhet och säljer sågade trävaror på främst svenska och danska marknaden.

Timber by Pinja kommer stödja Eriwoods båda verksamheter. Genom att nyttja systemets stöd för olika affärsnivåer (koncernstruktur) kan Åhlander planera och följa upp arbetet med sina underleverantörer. Även underleverantörerna kommer ha tillgång till delar av systemet så att information uppdateras löpande från inköp till produktion och leverans.  Inom ramen för projektet kommer också en tradingmodul att utvecklas som ger Petersson ett ändamålsenligt stöd för sin verksamhet.

”Vi ser att Triona har systemet vi behöver för att stödja våra båda verksamheter och de har också kapacitet att leverera det vi behöver. Införandeprojektet har precis startat och vi har redan en testmiljö uppe vilket gör att vi snabbt kan komma i gång med systembytet”, säger Jonas Åhlander, VD för Eriwood Åhlander AB.

Nu inleds ett gemensamt införandeprojekt och planen är att systemet tas i full drift under våren 2023.

”Vi ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med Eriwood. Det är ett anrikt företag med ett modernt tänkande och som verkligen kan träbranschen utan och innan. Det ska bli spännande att få konfigurera Timber by Pinja efter deras sätt att arbeta med underleverantörer och på så sätt kunna möjliggöra effektiviseringar både för Eriwood och dess underleverantörer. ”, säger Jens Werner, försäljningschef på Triona

Timber by Pinja är ett komplett affärssystem för träbranschen med stöd för inköp, produktion, lagerhantering, försäljning och fakturering.

Timber by Pinja utvecklas av det finska bolaget Pinja, som Triona inledde ett samarbete med 2017. Timber by Pinja används idag av ett 80-tal sågverk och andra träindustrier i Sverige, Finland och Baltikum. Triona erbjuder den svenska träindustrin en svensk version av systemet inklusive införandestöd, support och kompletterande lösningar. Timber by Pinja är modulbaserat och passar både det mindre företaget och stora koncerner med flera enheter.

Läs mer