Nyhetsarkiv

Jämställdhet ger hållbarhet

29 november 2021

Nu har den kommit! Vi på Triona stöttar NYKS, Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och icke-binära i Skogsbranschen genom att köpa den splitter nya Jämställdhetskalendern för 2022 till alla våra kontor.

I Jämställdhetskalendern finns fantastiska bilder och citat från den skogliga verkligheten med kvinnor och icke-binära verksamma i skogsbranschen. Jämställdhet är inte en enskild arbetsmiljöfråga, det är också en del i hållbarhetsarbetet som inte får åsidosättas i debatten! Vi hejar lite extra på Malin Eriksson som både varit med i projektgruppen för framtagningen av kalendern och finns med på en av bilderna. Tillsammans med Malin förvaltar vi på Triona Stora Enso Skogs systemstöd för plantskoleverksamheten, Spira!

Vill du också stötta NYKS för en mer jämställd skogsbransch?

https://www.nyks.se/stoetta-oss