Nyhetsarkiv

Trionas VD lämnar

25 augusti 2023
Pressrelease

I arbetet med att fortsätta utveckla Triona har Trionas styrelse och Mats Bayard gemensamt kommit fram till att det dags att växla över till en ny VD. Styrelsen är mycket tillfredsställd med den position som Triona har uppnått under Mats mer än 20-åriga ledning.

Under Mats Bayards tid som VD har Triona gått från att vara en lokal leverantör av IT-konsulter till en nischad IT-leverantör av både tjänster och branschinriktade produkter. Från att inledningsvis bara varit representerat i Borlänge har bolaget idag verksamheter på många orter i Sverige, Norge och Finland. Triona har numera en bred kundbas i Norden, med god spridning inom både offentliga och privatägda organisationer. Kunderna återfinns även i andra länder i Europa, där vi ser en möjlig tillväxt i framtiden.

Efter över 20 år som VD så är detta en förändring som är helt naturlig. Vi har succesivt arbetat med att förnya och utveckla ledarskapet och nu är det min tur att lämna plats till någon som fortsätter arbetet med att utveckla Triona. Mitt fokus den närmsta tiden är att skapa en smidig övergång med målet att verksamheten inte skall tappa fart.

Som jag sa när vi sammanfattade 2022, var två av mina utgångspunkter när jag började som VD 2002 att ha kul och tro på det jag gör. Jag har levt efter detta och tror idag starkare på Triona än vad jag gjorde då, inte minst med tanke på alla kompetenta medarbetare i vår organisation. Triona har sina bästa år framför sig. Vi är ett kvalitetsbolag som har potential att fortsatt utvecklas positivt.”, säger Mats Bayard.

Bolagets omsättning och lönsamhet har stadigt förbättrats och Triona har växt genom både framgångsrika förvärv av företag och verksamheter, samt en organisk tillväxt. Triona har under Mats tid också börsnoterats och aktien kan idag handlas på NGM.

Nu är det dags för växling. Att vara VD är som att vara med i en stafett, man tar över efter någon för att sedan lämna vidare till nästa. Styrelsen och jag personligen vill tacka Mats för hans utomordentliga insatser för utvecklingen av Triona under denna långa sträcka han har genomfört.”, säger Lars Harrysson, styrelseordförande.

Mats behåller tills vidare rollen som VD men arbetet med överlämning startar omgående. Styrelsen arbetar med att snarast möjligt tillsätta en ny VD.