Nyhetsarkiv

Kandidatarbete om GeoBlockchain

3 augusti 2018

Hur gör företag, kommuner och myndigheter för att skydda människor från terroristattacker där stora fordon är inblandade? Med tanke på de senare årens terroristattacker är detta något som blir allt mer relevant att ta hänsyn till. Triona initierade våren 2018 ett kandidatarbete med Mittuniversitetet i Sverige där det har undersökts hur företag, kommuner och myndigheter idag löser dessa problem, hur mycket de känner till om blockchain och geofence och om det finns behov att stärka skyddet genom att implementera system som kombinerar blockchain och geofence till vad vi kallar GeoBlockchain.

Kandidatarbetet har genom intervjuer med lastbilstillverkare, transportörer, kommuner, myndigheter och IT-företag utrett nuvarande status vad gäller skydd av geografisk information samt skydd mot att fordon används i terrorbrott. Resultatet tyder på både intresse och behov av geoblockchainsystem för att minska risken för terrorbrott av detta slag. Undersökning visar också ett generellt intresse för blockchaintekniken samt kombinationen av geofence och blockchain.

Tanken med GeoBlockchain är att kunna avskärma områden med hjälp av ett geofencesystem samt skapa ett lagringssystem med väldigt hög säkerhet som garanterar att informationen är oförvanskad och verifierad när den når mottagande fordon.
Blockchain, som teknik, decentraliserar informationen och alla transaktioner som görs i systemet måste godkännas av flertalet andra enheter för att släppas igenom. I ett blockchainsystem går det alltid att spåra transaktionerna och ingen information går att ta bort eller modifiera i systemet utan att göra en ny transaktion.

Blockchain och GeoBlockchain är mycket intressanta koncept för oss på Triona och vi tror att tekniken kan medföra stor nytta i flera av våra och våra kunders system. Vi börjar nu processen att se hur vi kan inkludera denna typ av säkrare hantering av information, både geografisk och ej geografisk, i våra produkter och tjänster.

Är du intresserad av att veta mer om tekniken som sådan, eller hur den kan hjälpa till att bättre säkra upp informationen i dina system är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner under respektive verksamhetsområde i menyn ovan.

Läs hela kandidatrapporten här.