Nyhetsarkiv

Learning Fleet – Triona optimerar fordonstransporter

30 november 2015

Triona har utvecklat funktioner för återanvändning av data från fordon för att effektivisera transporter. Genom att samla in data från fordonsflottor kan andra fordons körsätt och rutter optimeras.

Realtidsdata tas om hand och knyts mot ett gemensamt vägnät som möjliggör optimering av rutter, varningar mm. Under projektets gång har det visats intresse för insamling från andra typer av datakällor för att komplettera informationsflödet.

Funktioner för att publicera realtidshändelser i kombination med dynamiska ruttval har utvecklats och kan presenteras via olika typer av klienter, som mobilapplikationer och fleet management system.

Att hantera dynamiska händelser och undvika hinder på vägen skapar förutsättningar för energieffektiva och säkra transporter. Projektet har utförts i samarbete med Volvo Technology med stöd av VINNOVA.