Nyhetsarkiv

Beräkningstjänst för skördardata till Finlands Skogscentralen

18 maj 2020

Finska Metsäkeskus (Skogscentralen) samlar in och förmedlar data relaterade till Finlands skogar och verkställer efterlevnaden av skogsbrukslagstiftningen. Triona utvecklar nu en skalbar IT-lösning för Metsäkeskus, som virkesinköpare skickar skördardata till. Genom IT-lösningen kan de aktuella uppgifterna om skogstillgångar, som produceras av Metsäkeskus, förbättras.

Positionsdata, utförda arbetsordrar med mera skickas från skördarna till den molnbaserade tjänsten för vidare bearbetning i en beräkningstjänst där resultatet lagras i ett datalager. Detta lager möjliggör att uppdatering av uppgifterna om skogstillgångarna i Metsäkeskus informationssystem kan ske. Målet är att kunna bearbeta skördardata så effektivt som möjligt, trots att stora mängder data ibland samtidigt tas emot i beräkningstjänsten.

Skördardata är viktigt. Dels används de för att tillhandahålla korrekt information om de nationella skogstillgångarna som hanteras av Metsäkeskus och dels används de i de finska skogsföretagens egna informationssystem. Dessa företag kan hämta uppgifter, som de har sänt in från skördare och bearbetats av beräkningstjänsten, och använda för eget bruk.

IT-lösningen utvecklas av Triona och är en modern molnbaserad tjänst som är skalbar beroende på belastningen av tjänsten i en specifik situation. Data tas emot i ett standardiserat format baserat på Finlands skogsinformationsstandard. Standarden, som Metsäkeskus ansvarar för, är delvis baserad på StanForD2010. Metsäkeskus önskade specifikt en molnbaserad tjänst mot bakgrund av behovet runt skalbarhet. Tjänsten är planerad att börja användas i pilotdrift under hösten 2020.