Nyhetsarkiv

Ny lösning för Sveaskogs skogsmaskiner

2 mars 2020

Nitton år gammalt, väl fungerande, stabilt, snabbt och omtyckt summerar dagens GIS-lösning för skogsmaskiner (PStyr) hos Sveaskog. För att kunna realisera nya arbetssätt samt förbättringar som följer av andra nya system behöver PStyr förnyas.  

Systemet stödjer Sveaskogs maskinförare av skördare och skotare i arbetet med avverkning och uttransport av virket. Maskinföraren får ett avverkningsdirektiv inklusive kartfiler som visualiseras i systemet och visar var avverkningen ska ske samt ger information om kultur- och andra naturvärden. Triona hjälper sedan många år Sveaskog med förvaltningen av PStyr. 

Under hösten 2019 startade Sveaskog en förstudie för att se över behoven och vilka alternativ på marknaden som uppfyller dessa. Sveaskog ville fortsatt ha det snabba, stabila, väl fungerande systemet av idag men ville även realisera kraven som ställs på nya arbetssätt och från andra system på Sveaskog. Valet av leverantör föll på Triona.

I slutet av december startade projektet i samarbete mellan Sveaskog och Triona där vi gemensamt bemannar projektet. Triona innehar roller såsom utvecklingsledare, arkitekt, kravanalytiker, utvecklare samt testledare. Trionas expertis inom GIS kommer väl till nytta för ett system där kartan är en central komponent i maskinförarens vardag. Att med ny teknik tillsammans arbeta för att Sveaskog når sina uppsatta mål gällande ökad effektivitet och högre datakvalité tycker vi känns både givande och roligt!

Vi ser fram emot utmaningen att skapa ett system med ny modern teknik och alla möjligheter det ger med målsättningen att systemet blir lika omtyckt som dagens system gällande funktionalitet, responsivitet och stabilitet!

Läs mer