Case

Ny lösning för Sveaskogs skogsmaskiner

Nitton år gammalt, väl fungerande, stabilt, snabbt och omtyckt. Så summerades Sveaskogs tidigare GIS-lösning för skogsmaskiner. För att kunna realisera nya arbetssätt och förbättringar som följer av andra nya system utvecklades ett nytt system.

Systemet stödjer idag Sveaskogs maskinförare av skördare och skotare i arbetet med avverkning och uttransport av virket. Systemet består av en fältklient i skogsmaskinerna samt en central serverdel. För varje planerad åtgärd laddas automatiskt specifika direktiv ned till berörda maskiner. I direktiven finns bland annat kartunderlag som visualiseras i systemet och visar var avverkningen ska ske samt ger information om kultur- och andra naturvärden. Under arbetets gång visas även loggade körstråk och inritade kartobjekt som synkroniseras mellan maskiner som jobbar tillsammans. Triona hjälper sedan många år Sveaskog med förvaltningen av GIS-lösningen för skogsmaskiner.

"Att med ny teknik tillsammans arbeta för att Sveaskog når sina uppsatta mål gällande ökad effektivitet och högre datakvalité tycker vi känns både givande och roligt!" Katarina Johansson, Triona

Under våren 2020 startade Sveaskog ett projekt för att införa ett modernt system för skogsmaskinerna. Sveaskog ville fortsatt ha det snabba, stabila, väl fungerande systemet som Triona förvaltar, men ville även realisera kraven som ställs på nya arbetssätt och från andra system på Sveaskog. Valet av leverantör föll på Triona.

"Vi valde Triona då de är väl insatta i dagens system och hade många intressanta idéer kring en ny lösning. Sen betyder det mycket att vi sedan många år har ett väl fungerande samarbete" Christer Ranvald, projektledare Sveaskog

Projektet bedrevs i samarbete mellan Sveaskog och Triona med en gemensam bemanning. Triona hade roller såsom utvecklingsledare, arkitekt, kravanalytiker, utvecklare samt testledare. Trionas expertis inom GIS kom väl till nytta för utvecklingen av ett system där kartan är en central komponent i maskinförarens vardag.

Under hösten 2021 påbörjades utrullningen av systemet till skogsmaskinerna, projektet avslutades och förvaltningen etablerades. Systemet finns idag i cirka 350 skogsmaskiner.

Sveaskogs och Trionas gemensamma arbete fortsätter nu i förvaltningen där vi tillsammans förvaltar och vidareutvecklar systemet. Målet är att både leverera ett system som bidrar till verksamhetsnytta och ett system som fortsatt är omtyckt av Sveaskogs maskinförare.

Sveaskog_Logo.svg.png

Kund: Sveaskog

Problemställning: Sveaskog har ett behov av att modernisera dagens GIS-baserade system för sina skogs-maskiner.

Lösning: Ett system för multipla plattformar med användbarhet och kartfunktionalitet i fokus.

Nyckelord: #Skogsindustri, #GIS-lösning, #Samarbete.