Case

Ett intelligentare vägval för skogsindustrin

Krönt Vägval är svaret på den svenska skogsindustrins önskemål om ett gemensamt och pålitligt system för beräkning och redovisning av avstånd för timmertransporter. Triona har utvecklat viktiga delar av systemet.

Transporterna av råvara från skogen till industrin kostar cirka fem miljarder varje år – motsvarande en femtedel av skogsnäringens totala råvarukostnader. Skogsindustrin har länge känt ett behov av att öka precisionen i de vägval och avstånd som ligger till grund för transportavtalen. För att få en objektiv grund för prisförhandlingarna startades det industrigemensamma projektet Krönt Vägval med deltagare från skogsbranschen, transportbranschen, SDC och Skogforsk. Systemet är efter en lyckad testfas nu det verktyg som nya transportavtal baseras på.

Krönt Vägval beräknar den ekonomiskt och miljömässigt optimala transportvägen utifrån ett antal kriterier. Alla vägar klassificeras efter ”motstånd” och systemet planerar rutten så att motståndet blir så litet som möjligt.

– Viktigast är att branschen nu har ett öppet och tydligt sätt att ta fram avstånd som underlag för prisförhandlingarna mellan industrin och åkerierna, säger Jan Selander, projekt- ledare för Krönt Vägval på skogsnäringens IT-företag SDC.

Triona visar vägen
Krönt Vägval baseras på uppgifter från bland annat den Skogliga Nationella Vägdatabasen (SNVDB), skogsbolagens väguppgifter, befintliga överenskommelser mellan kommuner och åkare, timmerleder och vägarnas bärighet. Komplexiteten ställer speciella krav på systemets funktion.
– Triona har funnits med i projektgruppen och bidragit med utvecklingen av systemet, samt tillhandahållit den tekniska plattformen, berättar Jan Selander.

Stort intresse
Efter avslutade pilottester har systemet börjat användas i skarp drift, bland annat hos Stora Enso och Södra Skogsägarna.
– Företagen rullar ut systemet successivt, säger Jan. Det har gått fantastiskt bra hittills. Intresset är stort i branschen och både åkare och industrier är nöjda med hur systemet fungerar.