Case

Triona och Metsäkeskus skördar framgångar

Metsäkeskus (Skogscentralen) ansvarar för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur i Finland. Metsäkeskus vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. De arbetar också med att sammanföra olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.

Triona har tillsammans med finska Metsäkeskus utvecklat skördardatatjänsten, en helt ny, modern och skalbar molnbaserad IT-lösning. Med hjälp av skördardatatjänsten kan de finska skogsbolagen skicka in skördardata som sedan bearbetas och därefter tillgängliggörs för skogsbolagen för eget bruk. Samtidigt kan också de aktuella uppgifterna om skogstillgångar, som produceras av Metsäkeskus, förädlas.

Hantering av skördardata är en viktig del av Metsäkeskus verksamhet. Skördardata används både för att tillhandahålla korrekt information om de nationella skogstillgångarna (som hanteras av Metsäkeskus) och i de finska skogsföretagens egna informationssystem.

Huvudsyftet med skördardatatjänsten är att på ett skalbart sätt kunna ta emot skördardata och utföra beräkningar på insamlade data för vidare användning av den finska skogsbranschen och därigenom kunna effektivisera dess verksamheter.

Den molnbaserade skördardatatjänsten tar emot data som skickas in från skördarna exempelvis positionsdata och utförda arbetsordrar. Data tas emot i ett standardiserat format baserat på Finlands skogsinformationsstandard. Standarden, som Metsäkeskus ansvarar för, är delvis baserad på StanForD 2010. Skördardatatjänsten består av ett antal olika beräkningsrutiner och är komponentbaserad vilket innebär att beräkningsrutinerna kan modifieras och nya kan läggas till i framtiden.

De nuvarande beräkningsalgoritmerna grundar sig på forskning (Automated Method for Delineating Harvested Stands Based on Harvester Location Data) som bedrivits hos Metsäteho (motsvarar svenska Skogforsk). Resultatet från beräkningarna lagras i ett datalager. Detta datalager möjliggör att uppdatering av uppgifterna om skogstillgångarna i Metsäkeskus informationssystem kan ske. Skördardatatjänsten är skalbar utifrån belastning på tjänsten i olika specifika situationer.

”Anpassningen av de komplexa algoritmer som utvecklats för skörddataberäkningstjänsten till en fungerande informationstjänst var en stor framgång” Heikki Eronen, Application Manager hos Metsäkeskus 

Med skördardatatjänsten har Metsäkeskus nu nått målet att kunna samla in, bearbeta och tillgängliggöra skördardata så effektivt som möjligt, trots att stora mängder data tas emot samtidigt.

Ytterligare en faktor för projektets framgång var valet av utvecklingsmodell. Metsäkeskus har skapat sin egen agila utvecklingsmodell, SMK-SAFe, för applikations- och tjänsteutveckling, som är en version av SAFe® ramverket. SMK-SAFe är skräddarsydd för Metsäkeskus.

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan Metsäkeskus och Triona och resultatet levererades enligt överenskommen tidplan.

”Vi är mycket nöjda med kvalitén på IT-lösningen.” Tapani Hämäläinen, Director for Development at Metsäkeskus

I och med driftsättningen av skördardatatjänsten så deltar nu hela den finska skogsbranschen i uppdateringen av gemensamma data om skogen i Finland!

Metsäkeskus_02-500.jpg

 

Metsäkeskus

Kund: Metsäkeskus

Bransch: Skogsindustri

Antal anställda: 575

Omsättning: 500MSEK/år

Problemställning: Metsäkeskus hade ett behov att utföra beräkningar på
insamlade skördardata för vidare användning av skogsindustrin och i den nationella skogsdatabasen.

Lösning: Triona tog fram en molnbaserad lösning för att skalbart utföra beräkningar på skördardata och tillgängliggöra detta för den finska skogsindustrin. Arbetet utfördes enligt SAFe-modellen.

Nyckelord: #Skogsindustri #Molnlösning #Agil utveckling #Datautbyte #SAFe #StanForD