Case

Triona förvaltar system som hjälper Sveaskog

Sveriges största skogsägare måste hålla reda på stora mängder information om sina skogsfastigheter. Uppdraget att förvalta det geografiska verksamhetssystem som håller reda på innehavet gick vid årsskiftet till Triona.

Sveriges största skogsägare måste hålla reda på stora mängder information om sina skogsfastigheter. Uppdraget att förvalta det geografiska verksamhetssystem som håller reda på innehavet gick vid årsskiftet till Triona.

Med 15% av landets produktiva skogsmark är Sveaskog Sveriges enskilt största skogsägare. För att effektivt kunna förvalta så stora naturresurser behövs ett kraftfullt verksamhetssystem.

För varje skogsskifte behövs uppdaterade uppgifter om aktuell status. Virkets hela livscykel ska planeras från avverkning via markberedning, gallring och röjning fram till nästa avverkning. Dessutom ska skogens naturvärden balanseras mot avverkningsbehoven.

Det viktigaste hjälpmedlet för förvaltningen av skogsinnehavet är det av Sveaskog utvecklade geografiska verksamhetssystemet GISS. Systemet bygger till stor del på kartinformation, modern GIS-teknik och webblösningar. Fältdatorer används för att mata in uppgifter vid inventeringar av skogsskiftena.

Det relativt nyutvecklade systemet gick vid årsskiftet 2010/2011 in i en förvaltningsfas. Uppdraget att förvalta systemet gick till Triona.

Akuta insatser och långsiktig vidareutveckling
– Förvaltningsuppdraget innebär att vi hjälper kundens användare, löser akuta felsituationer samt långsiktigt vidareutvecklar systemet mot nya krav, säger Håkan Blomgren, förvaltningsledare på Triona.

Förvaltningsuppdraget löper i ett första skede på tre år. Beroende på behoven kommer 3–6 av Trionas konsulter att kontinuerligt vara engagerade i förvaltningen

Samma förvaltare skapar synergier
– När vi gick ut med förvaltningsuppdraget hade Triona det bästa upplägget, säger Anna Granlund, chef för IT-förvaltning och applikation inom Sveaskog. Att Triona hade god kännedom om vår verksamhet sedan tidigare var förstås ett extra plus. De har under flera år arbetat med utveckling och underhåll av vårt virkesflödessystem VALS, ett annat av våra verksamhetsnära system. Med tanke på den integration som finns mellan systemen, är det en stor fördel att båda ligger under samma förvaltare.