Case

SCA Skog styr effektivare med vägförvaltningssystem från Triona

Med ett nytt vägförvaltningssystem från Triona får SCA Skog bättre förutsättningar att effektivt hantera sitt omfattande skogsvägnät.

SCA Skog är norra Europas största privata skogsägare. De 7 miljoner kubikmeter skog som varje år avverkas i egen regi används i huvudsak som skogsråvara i SCAs svenska fabriker. På den egna marken har bolaget anlagt sammanlagt 2100 mil väg för att kunna frakta ut timret. Varje år tillkommer mer än 30 mil ny väg och hundratalet mil befintlig väg underhålls för att stärka bärigheten.

– Fram till nu har vi hankat oss fram med en brokig flora av stödfunktioner för att hantera allt detta, berättar Tomas Johansson som är verksamhetsutvecklare inom SCA Skog. Under flera år har vi parallellt jobbat med förstudier och kravspecifikationer för att kunna driftsätta ett helt nytt och gemensamt system som kan hjälpa oss till en effektivare vägförvaltning.

Valet föll på Triona
Våren 2010 tog SCA Skog beslut om att bygga sitt nya, webbaserade vägförvaltningssystem VägGIS på Trionas TNE-plattform. Transport Network Engine är en applikationsplattform för att administrera transportnätverk i en grunddatabas. Den innehåller bland annat funktioner för att etablera och dygnsvis uppdatera en kopia av den nationella vägdata-basen, NVDB. TNE används idag av bland andra Trafikverket, Statens Vegvesen i Norge, SDC, Holmen Skog, Sveaskog och Bergvik Skog.

– Att systemet redan fanns i drift hos Holmen var ett viktigt skäl för vårt beslut, säger Tomas. Vi ser goda möjligheter till branschgemensam vidareutveckling i framtiden.

Bättre beslut
Inför driftsättningen av VägGIS i december 2011 har SCA Skog kompletterat systemet med en rad extra funktioner som utvecklats av Triona.
– Efter ett och ett halvt års intensiv utveckling har vi nu ett kraftfullt verktyg med kartkoppling som låter oss ta ett helhetsgrepp om planering och administration av bland annat vägbyggen, underhåll och befintligavägar, konstaterar Tomas. Det kommer att spara tid, ge oss bättre framförhållning och förbättra kvaliteten på våra kalkyler och beslut. Samarbetet med Triona har varit väldigt positivt och vi är mycket nöjda med resultatet.