Case

Ett samarbete som möjliggör smartare beslutsfattande

NCC är ett av Nordens ledande byggföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, med en omsättning på närmare 54 miljarder kronor och 14 400 anställda. 

Affärsenheten NCC Industry är en del av NCC-koncernen och fokuserar på industriell produktion av stenmaterial, asfalt, grundarbeten och återanvändning av material. NCC och Trionas C7-team har byggt en plattform som kan integrera flera system och ge en enhetlig bild av verksamheten.

Effektivisera och minska risken för misstag

NCC Industry hade ursprungligen inget centralt system för att hantera och följa upp sina projekt och deras ekonomi. Istället använde man sig av kalkylblad som uppdaterades manuellt. Arbetssättet var tidskrävande och risken för misstag stor. För en konkurrensutsatt verksamhet med låga marginaler är detta ohållbart. NCC Industry sökte ett verktyg som kunde hantera och optimera projekt och processer för lagbasar, arbetsledare samt platschefer. Första steget var att hitta en lokal IT-leverantör med branschkunskap.

"Vi behövde en digital lösning som kunde skapa ett gemensamt arbetssätt i hela regionen och bidra till samsyn på vinster och marginaler" Dag Werner, Business Relationship Manager, NCC Industry.

Kontroll från anbud till sista faktura

Resultatet av samarbetet mellan Triona och NCC Industry: ett projektledningssystem som ger full kontroll över varje projekt, från anbud till sista fakturan. C7 är byggt för att enkelt kunna integrera projektinformation med andra system som används inom NCC Industry, exempelvis ekonomisystemet.

”Med C7 Projects tillhandahåller Triona de verktyg, och en överblick, som gör att vi inte behöver förlita oss på diverse kalkylblad. Det ger oss funktionalitet och kontroll för effektiv hantering av anbud, återrapportering och fakturering på ett konsekvent sätt”, tillägger Dag. "Det är ett effektivt samarbete mellan vårt team och Triona. Vi har kunnat komma med idéer, till exempel ett särskilt kalkylverktyg för asfaltsbeläggning, och fått dem förverkligade vilket möjliggör smartare beslutsfattande.”

Fullständig överblick

C7 Projects nyttjas dagligen av 600 användare i tre länder, varav 500 lagbasar, för att hantera uppgifter och skapa runt 10 000 fakturor per månad. NCC och Triona har ett fortsatt aktivt samarbete och vidareutvecklar många funktioner i applikationen tillsammans.

Sammantaget uppskattar NCC Industry att man kan spara upp till hälften av administrationstiden, 30 minuter per faktura och ännu mer per anbud. Över tid ger det avsevärda besparingar. Framgången med C7 Projects har lett till att NCC Industry numera även använder systemet i andra delar av verksamheten, exempelvis pålningsdivisionen.

"Vi kan logga alla resurser i realtid för varje steg i varje jobb, vilket hjälper oss att lägga asfalt så snabbt som möjligt och ge bästa möjliga kundservice", avslutar Werner. "Triona har visat sig vara en proaktiv partner som är villig att lyssna och har de tekniska kunskaperna för att lyckas."

"Det är ett effektivt samarbete mellan vårt team och Triona. Vi har kunnat komma med idéer och fått dem förverkligade, vilket möjliggör smartare beslutsfattande." Dag Werner, Business Relationship Manager, NCC Industry

 

ncc-casefrontlogo.png

Kund: NCC Industry

Bransch: Byggverksamhet

Problemställning: NCC förlitade sig på kalkylblad för att hålla reda på projekt och ville hitta ett smartare, säkrare och effektivare sätt genomföra projekt.

Lösning: Trionas produkt C7 Projects ger full kontroll i varje projekt, från anbud till sista faktura.

Nyckelord: #Projekt #Projektstyrning #Asfalt #Anbudskalkyl #Infrastruktur, #C7 Project #Anläggning #NCC