Om Oss

Notering

Trionas aktie har sedan länge handlats på Pepins (tidigare Alternativa Aktiemarknaden), en handelsplats under tillsyn av Finansinspektionen.

Trionaaktien har under senare år haft en kvartals-handel, där aktiekursen fastställts genom auktionsförfarande. Handeln har dock varit låg. 2013 tog Trionas styrelse ett beslut om att förbereda Triona för en introduktion på en notering av Trionas aktie.

Nu görs en notering vi Nordic SME. De två största målen med noteringen är att få:

  • En tillfredställande handel i Trionas aktie genom att vara ett attraktivt investeringsobjekt. Detta genom att bland annat fokusera på att utveckla Trionas verksamhet inklusive produkter och därigenom skapa ett starkt finansiellt flöde.
  • En rättvisande värdering av Trionas aktie