Case

Förvaltning av orderapplikationen Captank till Triona

Under 2016 tog Triona över det formella ansvaret för förvaltning av CapTank, en mobil orderapplikation speciellt utvecklad för tankbilsdistribution, för kunderna Hoyer, OKQ8 och Esso Energi.

När Consafe, som ligger bakom utvecklingen av CapTank, tog beslut om att avveckla produkten, fick Triona förfrågan om att ta över förvaltningen. Under hösten 2015 inleddes arbetet med en förstudie som övergick i ett etableringsprojekt under våren 2016. Första juli samma år övertog Triona det formella ansvaret för kunderna OKQ8 och Hoyer.

I förvaltningen ingår support, underhåll och vidareutveckling av mjukvaran. CapTank används av tankbilar som kör oljeprodukter främst till tankstationer, industrier och maskiner inom ex skogsindustrin. Chauffören får via en fordonsdator information om ordern, vilken kund som är mottagare och var det ska levereras. Vill de kan de också få navigering till kunden.

Applikationen ger även information om hur mycket som har levererats och av vilken kvalitet. Genom applikationens GPS-funktioner minskar också risken för felleveranser. Nödvändigt, eftersom lasten i tankbilarna är värdefull och inte får hamna på fel ställe. Totalt används CapTank av ca 200 tankbilar. 

Därför Triona

Att Triona fick uppdraget beror till stor del på Trionas breda kunnande om transport och mobila applikationer. En annan anledning var det mångåriga samarbete som Trionas intressebolag Fleetech har haft med både OKQ8 och Hoyer som leverantör av deras system för förare- och fordonsuppföljning.

- Tidigt i processen med kunderna kände vi att det var en bra matchning. Vi på Triona har jobbat mycket med systemförvaltning och vi har etablerat bra rutiner och processer för det.Vi har även förutsättningar för att vidareutveckla framtida versioner av systemet, menar Jens Werner, affärsansvarig på Triona.

- Triona kan det här med systemförvaltning och de har stor erfarenhet av vår bransch och mobila system, säger Jan Stjernen, chef för Customer Service på Esso Energi.

Douglas Löfqvist på OKQ8 håller med:

- Triona förvaltar vår fordonsdatorlösning, en mycket viktig del i leveranskedjan. Triona är en kompetent samarbetspartner och vi har ett gott samarbete. Det är ordning och reda helt enkelt!

- Eftersom vi har kontor och resurser både i Stockholm, där OKQ8 och Hoyer sitter, och i Oslo där Esso Energi finns, kan vi stötta dessa kunder på ett riktigt bra sätt. Vi har regelbundna möten och avstämningar och ser fram emot långsiktiga relationer med alla tre kunder, säger Jens Werner.