Case

Bättre koll på vägmarkeringarna

I samarbete med Triona har Ramböll utvecklat ett nytt verktyg för inventering och underhållsplanering av vägmarkeringarna på det svenska vägnätet. För beställaren Trafikverket innebär det nya systemet bättre effektivitet och uppföljning. För vägmarkeringsentreprenörerna handlar det om tydligare information och en säkrare arbetsmiljö.

Att vägarnas markeringar håller god standard har stor betydelse för trafiksäkerheten. Därför ställer Trafikverket krav på sina entrepre nörer att kontinuerligt inventera och planera underhållet av vägmarkeringarna. I mätfordonen registreras uppgifter om status på bland annat markeringarnas tjocklek, friktion och reflektionsförmåga.

För att effektivisera hanteringen av stora datamängder och eliminera manuella rutiner, som spraymärkning av sträckor som ska åtgärdas, gav Trafikverket Ramböll i uppdrag att effektivisera och förbättra hela underhållsprocessen. Ramböll tog hjälp av Triona för att förverkliga sina idéer om ett helt digitaliserat underhållssystem, där mätdata samlas in och behandlas varefter prioriterade uppdrag skickas ut till en mobil klient i markeringsbilarna.Via GPS registreras löpande de sträckor som målats

Under 2014 kommer det nya systemet att fälttestas i två entreprenader, en på västkusten och en på östkusten.
– För oss på Ramböll var det viktigt att hitta en IT-partner som hade erfarenhet från liknande system, säger Berne Nielsen, ansvarig för Road Marking. Till valet av Triona bidrog också en tillmötesgående attityd och entusiasm för att förverkliga våra idéer