Case

Statens vegvesen vinner på öppna data

Med ökad tillgänglighet till data från den norska vägdatabasen räknar Statens vegvesen med att informationen ska komma till ännu bättre nytta för trafikanterna. I samarbete med Triona har myndigheten förenklat datahämtningen och redan prisats som bäst på öppna data i Norge!

Våren 2012 trädde det nya förvaltningsavtalet mellan Statens vegvesen och Triona i kraft. Sedan dess har bland annat gränssnittet för datauttag och en lösning för att rapportera in datafel utvecklats. Utvecklingsprojekten ligger helt i linje med den norska regeringens strävan att göra offentliga data mer tillgängliga och utförs i samarbete med BEKK och Vianova.

Till redaktionerna strömmar det dagligen in tips och information från allmänhet, Trafikverket, SOS Alarm, polis och räddningstjänst, andra myndigheter samt el- och telebolag. Uppgifterna sammanställs i IT-systemet CASUS för att sedan presenteras i radiomeddelanden och på hemsidor.

Enklare för användarna
– Tidigare krävdes ganska mycket kunskap för att få ut även enkla data, konstaterar Magnus Haugsand, projektledare inom NVDB och geodata vid Statens vegvesen.
Nu sänker vi den tröskeln. I och med att datahämtning baseras på vanlig webbteknik och öppna dataformat blir det betydligt enklare än tidigare. Det betyder i sin tur att fler än tidigare kan utnyttja våra data, bland annat för att utveckla appar som underlättar för trafikanter på det norska vägnätet.
– Allt har gått som förväntat, säger Magnus. Intresset är stort från användarnas sida och den tekniska lösningen ser väldigt bra ut.