Produkter & Tjänster

SINUS infra

SINUS infra är en webbaserad produkt som hjälper dig att fånga infrastrukturrelaterade data, bl.a. från bilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt.

SINUS infra kan användas både på kontoret och ute i fält och i båda fallen kan kvalitetssäkrade data levereras direkt till t.ex. norska NVDB eller TNE utan tidskrävande och kostsamma mellanled. Den mobila lösningen är anpassad till surfplattor och mobiltelefoner.

Produkten har bl.a. följande funktionalitet:

 • Visning av bilder och karta. I mobillösningen sker visningen av kartan automatisk ”där du är”.
 • Sök fram objekt, vilka i mobilösningen kan vara näraliggande inom en sökradie.
 • Visning av objekt i kartan.
 • Funktionalitet för att hämta bilder med objekt.
 • Registrera, redigera och ta bort objekt, med direkt lagring i en databas, t.ex. norska NVDB eller TNE.
 • Registreringsmodul där man går igenom bilder for å registrera objekt.
 • Inbyggd modul för ärendehantering, där ärenden kan knytas till objekt.
 • I mobillösningen finns funktionalitet för visning av ärenden/uppdrag, som er tilldelat användaren, och statusrapportering avseende utförda uppdrag.
 • Registrering av dokumentation av objekt med lagring av bild eller fil till t.ex. norska NVDB eller TNE.
 • Fotogrammetri, mätning (längd och area) och beräkning av position baserat på bilderna.
 • Filter-funktioner för objekt.

På vår produktsida har vi samlat mer information om SINUS Infra

Läs mer

Mer information

För ytterligare information om vår molntjänst SINUS infra, fråga Anders.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Skicka Email