Case

Nu kan norska cyklister planera sin resa på webben

Genom att få fler att ta cykeln i stället för bilen vill Norge sänka koldioxid-utsläppen, samtidigt som folkhälsan förbättras. Ett sätt att driva på utvecklingen är att erbjuda cykelreseplanerare på webben. Först ut är Hamar.

Statens Vegvesen har lagt ner ett stort arbete på att skapa en gång- och cykelvägsdatabas i den norska nationella vägdatabasen (NVDB). Syftet var i första hand att underlätta driften och underhållet av gång- och cykelvägar. Med databasen på plats blev nästa steg att få människor att använda cykelvägnätet oftare.

Lättare att cykla i Hamar
– Hamar är den första stad i Norge där vi använt den information som finns om cykelnätet för att skapa en cykelreseplanerare, berättar Knut Jetlund som är projektledare på Statens Vegvesen och ansvarig för satsningen på ökat cyklande. Det är en sak att hålla vägarna i gott skick, men det hjälper föga om inte människor hittar dit. Han berättar att cykelreseplaneraren vänder sig till alla cyklister, både de som är bekanta med området och de som aldrig varit där tidigare.
– Cykelreseplaneraren hjälper dig att hitta nya, snabbare vägar och vägar med mindre trafik. Kort sagt så gör cykelplaneraren det enklare och säkrare för människor att använda cykeln.

IT-lösning från Triona
Cykelreseplanerare på webben blir allt vanligare. I Sverige finns de redan i flera städer. När norska Statens Vegvesen sökte en samarbetspartner visade det sig att Triona hade den kompetens och erfarenhet som efter-frågades.
– Triona står bakom tekniken som möjliggör cykelreseplanerarens webbapplikation, säger Knut Jetlund. De har anpassat den bakom-liggande informationen och gjort den kompa-tibel med applikationen. Vi har tidigare arbetat med dem i andra projekt, så vi känner varandra sedan innan. Det, tillsammans med Trionas tidigare erfarenhet från liknande arbeten i svenska städer, gjorde att de snabbt kunde ta fram en lösning som matchade vårt behov.