Case

Ragn-Sells kapar ledtider med mobilt ordersystem

Borttappade blanketter och dubbelarbete med att mata in köruppdrag är ett minne blott på Ragn-Sells. Med det nya, mobila ordersystem som Triona utvecklat sparas mycket tid och effektiviteten ökar.

Mobile Order Application, eller kort och gott MOA, hjälper Ragn-Sells att förbättra dataflödet hela vägen från de chaufförer som utför sina tjänster till de administrativa rutinerna på kontoret

– Förut använde förarna blanketter för att registrera sina aktiviteter, berättar Susanne Brundell, IT-förvaltningschef på Ragn-Sells. Uppgifterna matades sedan in på kontoret. I många av bilarna sitter nu en dator som används för att informera föraren om dagens uppdrag. I den matar föraren också in allt som görs, vad som har hämtats och vilka eventuella extrainsatser som krävts. Allt går rakt in i vårt affärssystem, vilket innebär att vi kan kapa alla mellansteg i datahanteringen och fakturera snabbare. Vi får även högre datakvalitet, då inga blanketter kan tappas bort eller bli oläsliga av kaffefläckar!

Utvecklade eget system
Ragn-Sells MOA har utvecklats stegvis.
– Vi hade ett handdatorbaserat system som behövde ersättas, säger Susanne Brundell. MOA utvecklades i en första version för baklastande bilar. I samband med byte av affärssystem tog vi hjälp av Triona för att anpassa och vidareutveckla MOA till att även omfatta baklastarna som hämtar avfall i små-behållare. Vi är väldigt nöjda med Trionas arbete och de ingår nu i den förvaltnings-organisation som ska integrera våra olika MOA-versioner. Vi räknar med att den gemensamma versionen 2.0 av MOA kommer att tas i drift i början av 2014.